Het is niet mijn bedoeling een uitgebreide uiteenzetting te doen over autismespectrumstoornissen. Mijn werk is bedoeld voor het werken met kleuters en kinderen die reeds gediagnosticeerd zijn.

Omdat ik het niet kan laten, geef ik hieronder een beknopte uitleg. Deze is allesbehalve volledig, en vooral gericht op kleuters en jonge kinderen.

Wil je er meer over weten, kijk dan eens bij mijn Nuttige links.

Sinds het gebruik van de DSM-5 (APA, 2013) zijn de autistische stoornis, de stoornis van Asperger en PDD-NOS tot één benaming teruggebracht: de autismespectrumstoornis (ASS). Als ik in mijn uitleg spreek over ‘autisme’, bedoel ik de autismespectrumstoornis in zijn geheel. DSM is de afkorting van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders en wordt opgesteld door de American Psychological Association (APA).

Autisme komt naar schatting bij 1% van de bevolking voor (Van Berckelaer-Onnes, 2012). ASS is het best te herkennen tussen het derde en zesde levensjaar (kleuterleeftijd!) en wordt op gedragsniveau geclassificeerd. Dit veronderstelt dus betrouwbare instrumenten en zeer goede observaties. Bovendien is het erg belangrijk dat ook de ouders worden gehoord. Bij een normale of bovennormale intelligentie is het stellen van een diagnose ingewikkelder en duurt het vaak langer vooraleer het kind wordt aangemeld voor onderzoek. Dat komt onder andere omdat deze kinderen doorgaans een goede taalproductie hebben (maar een gering taalbegrip).

Autisme kenmerkt zich door twee criteria:

  1. Persisterende deficiënties in sociale communicatie en sociale interacties.
  2. Beperkte repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten.

Bij het tweede criterium is er aandacht voor sensorische problemen: hyper- of hyporeacties op zintuiglijke prikkels, of ongewone interesse in zintuiglijke aspecten van de omgeving (bijvoorbeeld ongevoeligheid voor pijn, koude of warmte, vreemde reacties op specifieke geluiden of texturen, overmatig ruiken of betasten van voorwerpen, fascinaties voor licht of voor draaiende voorwerpen …)